Fotovoltaická elektrárna

Pro rodinné domy a firmy | Cesta k soběstačnosti a udržitelné energetice

Vlastní fotovoltaická elektrárna se zdá ve světě neustále rostoucích energetických nároků a potřeby řešit environmentální problémy související s nadměrnou spotřebou fosilních paliv, jako ideální řešení. Fotovoltaické elektrárny pro RD, jsou ekologické zdroje energie využívají slunečního záření k výrobě elektřiny, což umožňuje snížit závislost na konvenčních zdrojích a zároveň šetřit prostředí.

Fotovoltaické panely cena instalace na RD

Jaká fotovoltaická elektrárna se pro vás hodí?

Průvodce výběrem ideálního systému pro váš domov

Fotovoltaické elektrárny se stávají stále populárnějším zdrojem energie pro rodinné domy, a to díky svým ekologickým a ekonomickým výhodám. Avšak než se rozhodnete pro konkrétní řešení, je důležité zvážit několik faktorů, které ovlivní efektivitu a výkon vaší elektrárny. V tomto článku vám představíme klíčové aspekty, které je třeba vzít v úvahu při výběru fotovoltaického systému pro váš rodinný dům.

Energetické potřeby vaší domácnosti

Při výběru fotovoltaického systému je důležité zhodnotit energetické potřeby vaší domácnosti. Analyzujte spotřebu elektřiny za poslední rok a zvažte, zda plánujete přidat elektrická zařízení nebo elektrické vozidlo, které by mohlo zvýšit vaši spotřebu energie. Na základě těchto údajů můžete vybrat systém s vhodným výkonem a kapacitou.

Dostupnost slunečního svitu

Účinnost fotovoltaického systému závisí na množství slunečního záření, které získává. Zvažte, zda vaše lokalita má dostatek slunečního svitu během roku a zda se na vaší střeše nebo pozemku nachází místo s minimem stínových prostor. Pokud žijete v oblasti s nižším množstvím slunečního záření, můžete zvážit výkonnější panely nebo větší systém.

Možnosti umístění panelů

Rozhodnutí, zda umístit solární panely na střeše nebo na zemi, závisí na dostupném prostoru a estetických preferencích. Střešní instalace ušetří místo na pozemku a může být méně nápadná, ale vyžaduje pevnou a stabilní střešní konstrukci. Zemní instalace umožňuje snadnější přístup k panelům pro údržbu a čištění, ale zabírá více prostoru.

Od dodavatele dostanete kompletní řešení  pro fotovoltaickou elektrárnu na klíč

Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy bez starostí | Průvodce výběrem ideálního systému pro váš domov

V dnešní době je možné získat kompletní fotovoltaické řešení na klíč od dodavatelů po celé České republice. Tato stránka se zaměří na to, jakým způsobem vám dodavatelé usnadní proces přípravy pro vlastní fotovoltaickou elektrárnu, od návrhu až po uvedení do provozu. Navíc vysvětlíme, jak můžete v ČR získat dotace a úvěry na tuto investici.

Cena fotovoltaických panelů pro fotovoltaickou elektrárnu

Dodání a instalace fotovoltaické elektrárny

Kompletní řešení na klíč zahrnuje i dodání veškerých komponentů potřebných pro fotovoltaickou elektrárnu. To zahrnuje samotné fotovoltaické panely, střídače, montážní systémy a případně i akumulační baterie. Dodavatelé zpravidla spolupracují s renomovanými výrobci a zaručují tak kvalitu a dlouhodobou spolehlivost celého systému.

Instalace fotovoltaické elektrárny je prováděna certifikovanými techniky, kteří se postarají o správné umístění a zapojení jednotlivých komponent. Během instalace dodavatel zajistí, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní a technické normy.

Záruka a servis = dlouhodobý provoz bez problémů

Na fotovoltaickou elektrárnu se obvykle poskytuje záruka, která pokrývá výrobní vady a zajišťuje dlouhodobý provoz bez problémů. Navíc dodavatelé často nabízejí pravidelný servis a údržbu, což přispívá k bezproblémovému fungování systému a maximalizaci jeho výkonu.

Návrh a projektová dokumentace

Prvním krokem na cestě k instalaci fotovoltaického systému je návrh a projektová dokumentace.

Dodavatelé nabízejí konzultace, kde analyzují vaše energetické potřeby a navrhnou nejvhodnější řešení pro váš dům.

Projektová dokumentace zahrnuje výpočet optimálního výkonu fotovoltaických panelů, návrh umístění na střeše nebo na zemi a zhodnocení stínových podmínek. Zajištění povolení a dotací

Někteří dodavatelé poskytují služby spojené se zajištěním potřebných povolení a žádostí o dotace či úvěry.

V České republice existuje několik možností, jak získat finanční podporu na realizaci fotovoltaických elektráren pro rodinné domy.

Dodavatel vám pomůže sestavit kompletní žádost a zajistí veškerou administrativu spojenou s tímto procesem.

Uvedení do provozu a monitoring

Po dokončení instalace se fotovoltaický systém uvádí do provozu, a dodavatel se postará o zařazení elektrárny do energetické sítě. Většina fotovoltaických systémů je navíc vybavena monitoringovým zařízením, které umožňuje sledovat výkon a spotřebu energie v reálném čase.

To vám umožní optimalizovat spotřebu a dosáhnout co nejvyšší úspory.

Díky kompletním řešením na klíč od dodavatele mohou majitelé rodinných domů v České republice jednoduše přejít na fotovoltaickou energii bez zbytečných starostí.

Od návrhu přes instalaci až po uvedení do provozu je celý proces plynulý a efektivní, což umožňuje rychlé a bezproblémové přechody na čistou a udržitelnou energii.

Typ solárních panelů

Modrý polykrystalický panel

Modrý polykrystalický panel

Na trhu existují různé typy solárních panelů s odlišnými vlastnostmi a cenovými relacemi. Monokrystalické panely nabízejí vyšší účinnost a delší životnost, ale bývají dražší. Naopak, polykrystalické panely jsou cenově dostupnější, ale s nižší účinností. Tenkovrstvé panely se vyznačují flexibilitou a estetickým vzhledem, avšak s menší účinností než krystalické panely. Zvažte svůj rozpočet a požadavky na výkon při výběru panelů.

Monokrystalický panel

Monokrystalický panel

 

Akumulační baterie

Investice do akumulační baterie může být užitečná, pokud chcete maximalizovat energetickou soběstačnost vašeho domova a využít solární energii i v době, kdy panely nevyrábějí elektřinu (např. v noci nebo za špatného počasí). Baterie představují dodatečný náklad, ale mohou přispět k větší úspoře energie a menší závislosti na energetické síti.

Rozpočet a návratnost investice

Při výběru fotovoltaického systému je důležité zohlednit celkové náklady na jeho pořízení, instalaci a údržbu. Zvažte, jak dlouho plánujete v domě bydlet a jak rychle se vám investice do solární elektrárny vrátí v podobě úspor na energii.

V České republice můžete také využít různých dotací a úvěrů na financování fotovoltaických elektráren.

Výběr ideální fotovoltaické elektrárny pro váš rodinný dům závisí na mnoha faktorech, jako jsou energetické potřeby, dostupnost slunečního svitu, možnosti umístění panelů, typ solárních panelů, přítomnost akumulační baterie a dostupný rozpočet.

Věnujte čas důkladnému zhodnocení těchto aspektů a konzultujte svůj výběr s odborníky, abyste získali co nejvíce z vaší investice do fotovoltaické elektrárny a přispěli ke světlejší a udržitelnější budoucnosti.

Co je to fotovoltaika a jaké řešení zvolit?

Průvodce základními principy a možnostmi solární energetiky

Fotovoltaika je odvětví solární energetiky, které se zaměřuje na přeměnu slunečního záření na elektrickou energii prostřednictvím solárních panelů. Tato technologie nabízí řadu výhod, jako je snížení závislosti na fosilních palivech, úspora na nákladech za energii a snížení emisí skleníkových plynů. V tomto článku se seznámíme se základními principy fotovoltaiky a představíme vám různá řešení, která můžete zvolit pro svůj domov či podnikání.

Základní principy fotovoltaiky

Fotovoltaické články, které tvoří solární panely, obsahují polovodičový materiál, nejčastěji křemík. Když sluneční záření dopadne na fotovoltaický článek, vytvoří se elektrický proud díky pohybu nabitých částic uvnitř materiálu. Tento proces se nazývá fotovoltaický jev. Elektrická energie získaná z fotovoltaických článků je ve formě stejnosměrného proudu (DC), který je potřeba pomocí střídače přeměnit na střídavý proud (AC) pro běžné použití v domácnostech a podnicích.

Při výběru fotovoltaického řešení je důležité zvážit následující faktory
 • Velikost systému

  Velikost fotovoltaického systému závisí na energetických potřebách vaší domácnosti nebo podnikání. Zhodnoťte svou průměrnou spotřebu elektrické energie a zohledněte možný budoucí růst spotřeby při návrhu systému.

 • Typ solárních panelů

  Na trhu jsou k dispozici různé typy solárních panelů, jako jsou monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé panely. Každý typ má své výhody a nevýhody, co se týče účinnosti, cenové dostupnosti a estetiky. Vyberte si panel, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.

 • Umístění panelů

  Solární panely mohou být instalovány na střeše domu, na zemi nebo na speciálních konstrukcích, jako jsou pergoly či parkoviště. Při výběru umístění zohledněte dostupný prostor, stínové podmínky, estetické preference a snadnost přístupu pro údržbu.

 • Akumulační baterie

  Rozhodněte se, zda chcete do svého fotovoltaického systému integrovat akumulační baterii, která umožňuje ukládat přebytečnou energii pro pozdější použití. Baterie zvyšuje energetickou soběstačnost a nezávislost na veřejné elektrické síti, ale představuje dodatečné náklady.

 • Financování a návratnost investice

  Při výběru fotovoltaického řešení je důležité zohlednit celkové náklady na jeho pořízení, instalaci a údržbu. Zkoumejte možnosti dotací, úvěrů a dalších finančních pobídek, které vám mohou pomoci s financováním investice. Při rozhodování také zvažte dobu návratnosti investice, tedy dobu, za kterou se vám investice vrátí v podobě úspor na energii.

 • Připojení k síti

  Zvažte, zda chcete být připojeni k veřejné energetické síti, nebo zda upřednostňujete úplnou energetickou nezávislost. Připojení k síti umožňuje prodej přebytečné energie a zajišťuje dodávku elektřiny v případě, že váš systém nedokáže pokrýt veškerou spotřebu.

Fotovoltaika představuje inovativní a udržitelné řešení pro zajištění energetických potřeb domácností a podnikání.

Při výběru fotovoltaického systému je třeba zohlednit velikost systému, typ solárních panelů, umístění panelů, přítomnost akumulační baterie, připojení k síti a dostupný rozpočet.

Důkladným zhodnocením těchto faktorů a konzultacemi s odborníky si můžete vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a přispěje k ekologičtější a energeticky efektivnější budoucnosti.

Kolik stojí fotovoltaická elektrárna?

Průvodce cenami a faktory ovlivňujícími náklady na solární energetiku

Fotovoltaická elektrárna nabízí řadu environmentálních a finančních výhod, jako je snížení závislosti na fosilních palivech, úspora na nákladech za energii a snížení emisí skleníkových plynů. Jeden z nejčastějších dotazů, které si lidé při zvažování investice do solárního systému kladou, je: „Kolik stojí fotovoltaická elektrárna?“ Podíváme se na různé faktory, které ovlivňují náklady na fotovoltaický systém, a jak tyto náklady zohlednit při plánování investice.

 • Velikost a výkon systému:

  Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících cenu fotovoltaické elektrárny je velikost a výkon systému. Větší systémy s vyšším výkonem obvykle vyžadují více solárních panelů, což zvyšuje celkové náklady. Cena systému se často udává v korunách za watt instalovaného výkonu, a to i včetně nákladů na instalaci. Ceny se mohou lišit v závislosti na regionu a dodavateli.

 • Typ solárních panelů:

  Různé typy solárních panelů mají různé ceny. Monokrystalické panely, které nabízejí vyšší účinnost a delší životnost, bývají dražší než polykrystalické panely, které mají nižší účinnost. Tenkovrstvé panely se vyznačují flexibilitou a estetickým vzhledem, avšak s nižší účinností než krystalické panely.

 • Montáž a instalace

  Cena montáže a instalace fotovoltaického systému závisí na složitosti projektu, umístění panelů, přístupnosti místa instalace a dalších faktorech. Náklady na montáž a instalaci mohou tvořit značnou část celkových nákladů na fotovoltaický systém, proto je důležité získat několik cenových nabídek od různých dodavatelů a pečlivě je porovnat.

Střídač a další komponenty:

Kromě solárních panelů zahrnuje fotovoltaický systém také střídač, který přeměňuje stejnosměrný proud (DC) produkovaný panely na střídavý proud (AC) vhodný pro běžné použití v domácnostech a podnicích.

Cena střídače závisí na jeho výkonu a kvalitě. Kromě toho mohou být součástí fotovoltaického systému také další komponenty, jako jsou kabely, pojistky, montážní materiál a případně i akumulační baterie pro skladování energie. Náklady na tyto komponenty se mohou lišit v závislosti na zvoleném řešení a dodavateli.

 • Údržba a provoz:

Fotovoltaické systémy vyžadují minimální údržbu, ale i tak je třeba zohlednit některé provozní náklady, jako je pravidelná kontrola střídače, čištění panelů a výměna opotřebovaných dílů. Tyto náklady by měly být zahrnuty do celkového rozpočtu pro fotovoltaický systém.

Dotace a finanční pobídky - Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám – dotační program pro podporu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie

Nová zelená úsporám je dotační program v České republice, který má za cíl podpořit energetickou účinnost a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech a bytových jednotkách.

Program poskytuje finanční podporu pro investice do šetrných technologií a zlepšení energetické náročnosti stávajících budov. V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty programu Nová zelená úsporám a jak z něj získat dotaci.

Cíle programu

Program Nová zelená úsporám byl založen s cílem snížit energetickou náročnost budov, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v celkové spotřebě energie a přispět k dosažení klimatických a energetických cílů České republiky.

Program také pomáhá vytvářet nová pracovní místa v sektoru zelených technologií a zlepšuje kvalitu života obyvatel.

Podporované projekty

Nová zelená úsporám poskytuje dotace na řadu projektů, které zahrnují:

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna oken a dveří za energeticky účinné varianty
 • Instalace systémů pro využití solární energie, jako jsou fotovoltaické panely a solární ohřev vody
 • Instalace tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev teplé vody
 • Zavedení rekuperace tepla z odpadního vzduchu
 • Instalace účinných vytápěcích systémů na biomasu, jako jsou kotly na pelety nebo štěpky

Podmínky získání dotace

Pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám je třeba splnit několik podmínek, které se mohou lišit v závislosti na konkrétním projektu a žadateli. Obecně platí, že žadatel musí být vlastníkem nemovitosti nebo mít souhlas vlastníka.

Projekty musí být realizovány na území České republiky, a žadatelé musí předložit potřebné dokumenty, jako je energetický audit nebo certifikát, projektová dokumentace a cenové nabídky od dodavatelů.

Výše dotace a spolu-financování

Výše dotace z programu Nová zelená úsporám závisí na typu projektu, nákladech na realizaci a dalších faktorech. Dotace mohou pokrýt až 80 % nákladů na projekt, avšak ve většině případů se pohybují v rozmezí 30-50 % celkových nákladů.

Zbývající část nákladů na projekt musí žadatel uhradit ze svých prostředků nebo prostřednictvím úvěru či jiných finančních zdrojů.

Žádost o dotaci a proces schvalování

Pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám je třeba podat žádost prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách programu. Žádost musí obsahovat veškeré požadované informace a dokumenty.

Po podání žádosti probíhá proces hodnocení a schvalování, který může trvat několik měsíců. Po schválení žádosti obdrží žadatel finanční prostředky ve formě dotace na účet, který uvedl v žádosti.

Kontrola a vyúčtování dotace

Po dokončení projektu musí žadatel předložit vyúčtování a doklady o využití dotace, jako jsou faktury od dodavatelů a fotodokumentace realizovaných prací. Kontrola a vyúčtování dotace je důležitým krokem, který zajišťuje, že finanční prostředky byly využity v souladu s podmínkami programu a že projekt splňuje požadavky na energetickou účinnost a využití obnovitelných zdrojů energie.

Program Nová zelená úsporám

je významným nástrojem pro podporu energetické účinnosti a rozšíření využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Díky finanční podpoře z tohoto programu mohou majitelé rodinných domů a bytových jednotek investovat do šetrných technologií a zlepšit energetickou náročnost svých budov. Při zvažování investice do projektu v oblasti energetické účinnosti či obnovitelných zdrojů energie je důležité se seznámit s podmínkami programu a zvážit možnost získání dotace.

Pro úspěšné získání dotace je nezbytné pečlivě připravit žádost a dodržet všechny požadavky programu. To zahrnuje předložení potřebné dokumentace, jako je energetický audit, projektová dokumentace a cenové nabídky od dodavatelů. Po dokončení projektu je třeba provést kontrolu a vyúčtování dotace, aby bylo zajištěno, že finanční prostředky byly využity správně a v souladu s podmínkami programu.

Dotace z programu NZÚ představují významnou příležitost pro majitele nemovitostí, kteří chtějí zlepšit energetickou účinnost svých budov a přispět k ochraně životního prostředí. Investice do šetrných technologií a obnovitelných zdrojů energie přináší dlouhodobé úspory na nákladech za energii, zvyšuje hodnotu nemovitosti a zlepšuje kvalitu života jejích obyvatel.

Výhody použití tepelného čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou

Úsporné a ekologické řešení pro moderní domácnosti | Tepelná čerpadlo a fotovoltaická elektrárna

 

Tepelná čerpadlo a fotovoltaická elektrárna jsou dvě moderní technologie, které přinášejí řadu výhod v oblasti energetické účinnosti a udržitelnosti. Kombinace těchto dvou technologií nabízí mnoho synergických výhod pro majitele rodinných domů a bytových jednotek. V tomto článku se podíváme na hlavní výhody použití tepelného čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou.

 

 • Energetická účinnost a úspory

Tepelná čerpadla jsou vysoce účinná zařízení pro vytápění a ohřev teplé vody, která dokáží přeměnit nízkopotenciální energii z okolního prostředí (vzduch, země nebo voda) na vysokopotenciální energii pro vytápění. Fotovoltaické panely pak přeměňují sluneční energii na elektrickou energii, kterou lze využít pro napájení tepelného čerpadla. Tímto způsobem se snižuje spotřeba energie ze sítě, což vede k úsporám na nákladech za energii.

 • Snížení emisí CO2

Kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaikou přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Tepelná čerpadla produkují méně emisí než tradiční systémy vytápění založené na spalování fosilních paliv, jako je plyn nebo topný olej. Fotovoltaika navíc produkuje čistou energii bez emisí, což dále snižuje celkový uhlíkový otisk domácnosti.

 • Energetická nezávislost

Kombinací tepelného čerpadla s fotovoltaickým systémem získávají majitelé nemovitostí větší energetickou nezávislost. Díky vlastní produkci elektrické energie ze slunečního záření a efektivnímu vytápění pomocí tepelného čerpadla se stávají méně závislí na dodávkách energie ze sítě a na cenách energií.

 • Možnost akumulace energie

V kombinaci s fotovoltaikou lze tepelná čerpadla použít pro akumulaci energie v bateriových systémech. Elektrická energie vyprodukovaná fotovoltaický

Fotovoltaická elektrárna - Pro maximální výkon a účinnost

Fotovoltaická elektrárna představuje moderní řešení pro efektivní výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Pro dosažení maximálního výkonu a účinnosti je důležité zvolit fotovoltaický systém na míru, který je navržen přesně pro vaše energetické potřeby.

V kombinaci s tepelným čerpadlem může fotovoltaická elektrárna poskytnout ještě vyšší účinnost a úspory nákladů. Tepelné čerpadlo využívá energii z okolního prostředí pro vytápění a ohřev vody, zatímco fotovoltaické panely dodávají potřebný elektrický výkon.

Při pořízení fotovoltaické elektrárny je důležité zvážit dostupné dotace až do určité výše, které mohou významně snížit náklady na instalaci a zkrátit dobu návratnosti investice. Tyto dotace jsou poskytovány státem nebo regionálními orgány s cílem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Fotovoltaická elektrárna může být navíc napojena na distribuční sítě, což umožňuje prodej elektřiny do veřejné sítě v době, kdy je produkce vyšší než spotřeba. To umožňuje vlastníkům solárních panelů generovat příjmy z prodeje přebytečné energie a zároveň snižovat závislost na dodávkách elektrické energie z tradičních zdrojů.

Výběr správného řešení na míru, které kombinuje fotovoltaickou elektrárnu s tepelným čerpadlem, je klíčovým faktorem pro dosažení maximální energetické účinnosti a dlouhodobých úspor. Při rozhodování o takové investici je důležité pečlivě zvážit své energetické potřeby, dostupné finanční zdroje a možnosti dotací, jakož i technické parametry a umístění zařízení.

Závěrem lze říci, že fotovoltaická elektrárna na míru, s tepelným čerpadlem a vhodným napojením na distribuční sítě, představuje moderní a ekologicky šetrné řešení pro rodinné domy i bytové jednotky. Tato kombinace technologií umožňuje snižovat energetickou závislost, zlepšovat energetickou efektivitu a využívat dostupné dotace až do určité výše pro dosažení dlouhodobých úspor a pozitivního dopadu na životní prostředí.

Fotovoltaická elektrárna na RD
Fotovoltaiská elektrárna na střeše RD
Sluneční paprsky dopadající na fotovoltaickou elektrárnu
Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu RD

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny představují moderní a ekologický způsob výroby elektrické energie. Pořízení fotovoltaické elektrárny pro váš dům nebo firmu může přinést významné úspory energie a nákladů. Na míru navržené řešení zohledňuje vaše individuální potřeby a zajišťuje maximální efektivitu systému.

Fotovoltaické elektrárny se skládají z fotovoltaických panelů, které přeměňují sluneční světlo na elektrickou energii. Instalace na míru zohledňuje nejlepší umístění fotovoltaických panelů na střeše či na zemi, aby byl dosažen co nejvyšší výkon.

Jednou z klíčových výhod pořízení fotovoltaické elektrárny je možnost připojení k distribučním sítím. Tímto způsobem můžete prodat přebytečnou energii z fotovoltaických panelů zpět do veřejné sítě, což přináší další úspory a snižuje vaši závislost na tradičních zdrojích energie. Navíc tato možnost umožňuje vytvářet příjmy z prodeje energie, což zkracuje dobu návratnosti investice do fotovoltaického systému.

Při rozhodování o pořízení fotovoltaické elektrárny je důležité zvážit několik faktorů, jako jsou vaše energetické potřeby, finanční možnosti a technické specifikace systému. Spolupráce se zkušeným dodavatelem, který nabízí řešení na míru, je klíčem k úspěšné realizaci projektu a dlouhodobým úsporám.

Fotovoltaické elektrárny na míru představují efektivní a ekologické řešení pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Díky připojení k distribučním sítím můžete využít přebytečnou energii, snížit závislost na tradičních zdrojích energie a zároveň generovat příjmy z prodeje energie. Investice do fotovoltaické elektrárny tak přináší dlouhodobé úspory, zlepšuje energetickou efektivitu a přispívá k ochraně životního prostředí. Zvažte pořízení fotovoltaické elektrárny na míru a začněte těžit z výhod této moderní a udržitelné technologie.

Pořízení fotovoltaické elektrárny je vhodné i pro ty klienty, kteří již mají tepelné čerpadlo.

Kombinace těchto dvou technologií přináší řadu výhod, které vedou k větším úsporám energie a nákladů.

Čistý. Obnovitelný. Účinný.

Získejte svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu: Kontaktujte nás ještě dnes a začněte šetřit energii a peníze!

Neváhejte a pořiďte si novou fotovoltaickou elektrárnu na klíč ještě dnes!

kalkulace cenyVíce informací